E L R I U


Una publicació digital de microtextos

Un projecte literari iniciat el 16-5-2010

"Qui no sap per quin camí arribarà al mar, ha de trobar el riu com a company". John Raydivendres, 28 de maig de 2010

PRESIDENCIALISMES

Per què tothom vol ser president del Barça?
O de Catalunya?
O d'Espanya?
O dels EUA?

(En la resposta hi ha l'essència de la problemàtica humana).

1 comentari: