E L R I U


Una publicació digital de microtextos

Un projecte literari iniciat el 16-5-2010

"Qui no sap per quin camí arribarà al mar, ha de trobar el riu com a company". John Raydivendres, 31 de desembre de 2010

DESITJOS PER A 2011

Viure com un rei i pagar impostos com un pobre.

Oferir prestecs als Bancs, perquè me'ls tornin els Ajuntaments.

Gaudir dels plaers d'Eros, en braços d'algún Apol·lo, per sortir a les pàgines del "Hola".

Veure a la Belén Esteban presidenta del govern d'Espanya.

I sommiar que a tots els catalans ens ha tocat la rifa de reis... 
perquè treballin els de fora.

Feliç 2011!!!

Marta Teixidó. 

2 comentaris: