E L R I U


Una publicació digital de microtextos

Un projecte literari iniciat el 16-5-2010

"Qui no sap per quin camí arribarà al mar, ha de trobar el riu com a company". John Raydivendres, 18 de juny de 2010

PICTÒRICA

Gairebé tot ésser viu es mou per amor a si mateix. I en l'espècie humana, aquest fet, té pinzellades de tragèdia.

1 comentari: